ECEF events

هنگامه همیاری و تجدید میثاق یاران موسسه فرهنگی و آموزشی ابن سینا⁩

 

 

بنام خداوند کریم

دست همت به کمردست سخاوت در جیب
چشم بر رحمت و الطاف خداوند مجیب

هدف — روشن نگاه داشتن چراغ خانه دوممان ابن سینا — سرفرازانه
روش — همکاری و کمک به اداره این خانه نورانی با مال و جان — سخاوتمندانه
دعا — برای سعادت و نیکبختی جمع یاران ابن سینا به درگاه بی نیاز — نیازمندانه

برای چنین حرکتی نورانی از سوی گروهی همدل و همزبان و خداجوی درمیان ماه های سال کدام ماه ودر میان شب های این ماه کدام شب از این شب ها مناسب تراست؟ چقدر به آمرزش گناهانمان درآخر این ماه نورانی به در گاه خداوند نیازمند وامیدواریم؟
بیائید با هم خونی جدید سرشاراز ماده و معنی در پیکر این نهاد الهی روان سازیم.
تا دل های ما با هم است دست رحمت خداوند بر سر مان ما را مینوازد
با تکیه به یاری یزدان پاک این فرصت طلائی را از دست نمیدهیم

لطفا کمکهای مالی خود را از طریق پستی به آدرس زیر ارسال فرمایید

15560 Rockfield Blvd
Suite. A
Irvine, CA 92618

ویا از طریق
PayPal
ارسال فرمایید

 

Back to top button
Close