Abdolali BazarganECEF eventsEvents

Mabas celeberation 30.04.17

بزرگداشت بعثت پیامبر وظهور آخرین دین الهی

بزرگداشت بعثت پیامبر وظهور آخرین دین الهی
Sun, 30. April 2017, 18:00 h – 20:00 h

بنام پروردگار هستي

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

دوستان و هموطنان عزيز سلام

بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید، آدمی را از لخته خونی آفرید، بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است همو که با قلم آموخت وبه آدمی آنچه را که نمی دانست بیاموخت .

وازاینجا ماموریت آخرین پیامبر آسمانی شروع شد.
مرور ی بر مسئله بعثت و چرائی و چگونگی و رسالت آن در زمان ما شاید بیشتر از هرزمان در ادوار تاریخ حائز اهمیت وتوجه است
بنیادابن سینا برای بزرگداشت این مهم پذیرای دوستان وعلاقمندان به این پدیده بزرگ تاریخی است

آقای مهندس بازرگان چکیده مطالعات یک عمر خود را در رابطه با بعثت مانند همیشه در نهایت سخاوت در اختیار شنوندگان ومیهمانان گرانقدر میگذارد.
نگاه به بعثت از دریچه دید این چشم بینا و عاشق قرآن وپیامبررحمت میتواند تصویری دلنشین ودلگرم کننده را در مقابل دیدگان ما بنمایش بگذارد.

سخنران : اقاي عبدالعلي بازرگان
موضوع: مروري بر بعثت أنبياء
تاريخ: يكشنبه ٣٠ اپريل
زمان: ٦ تا ٨ بعد از ظهر
نوای نی و دف ياران ابن سينا همسفر ما دراین شب نورانی خواهدبود
موسسه آموزشی و فرهنگی ابن سینا سالروز انتخاب شدنمحمد مصطفی (ص) برای پیامبری از سوی خداوند متعال جهت راهنمایی بندگان و آخرین قطعه از سمفونی هدایت را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می نماید.

حضورشما را درا ین شب توصیه میکنیم وارج مینهیم

مديريت ابن سينا

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close